Activitats Santa Maria de Palautordera

La COCAT (Coordinadora de Camps de Treball de Catalunya) treballa en xarxa amb entitats catalanes i d’arreu del món per tal de construir un projecte integral de voluntariat, que, partint dels camps de treball i el voluntariat de llarga durada, inclogui un treball per a la inclusió mitjançant el voluntariat, l’educació per a la sostenibilitat, la igualtat i la solidaritat internacional, i l’educació en valors i per la participació social.

Organització internacional que promou la cultura de pau i defensa la justícia social a través de camps de treball entesos com a eina de desenvolupament personal, transformació social i construcció de pau en un entorn intercultural. Hi ha gairebé 1.000 camps disponibles arreu el món, de temes molt diferents (medi ambient, cultura, inclusió social, educació…) i en diferents dates.

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya on s’explica i s’informa sobre els camps de treball.