Activitats Santa Maria de Palautordera

SEXUALITAT

Associació de gais i lesbianes amb servei d’informació, assessorament i acolliment. També disposa d’un punt d’informació juvenil. Web amb enllaços, xat i fòrum.

Associació que contribueix a la construcció d’una realitat més sana, lliure, horitzontal i creativa on la base de les relacions interpersonals sigui la llibertat, l’autonomia i el respecte a la identitat, els desitjos i les necessitats pròpies i de les altres persones.

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya on hi ha informació sobre sexe, sexualitat i joventut. Hi ha un apartat per contactar amb professionals, un consultori i preguntes.

Servei d’atenció sobre salut sexual de joves, promogut per l’Associació Catalana de Planificació Familiar. Visites personalitzades, gratuïtes i confidencials. Consulta telefònica.

TRASTORNS ALIMENTARIS

Aquesta entitat té una web amb una informació àmplia sobre anorèxia i bulímia i un test d’autoavaluació; duu a terme accions de sensibilització social per prevenir aquests trastorns alimentaris; disposa d’un servei de consulta telefònica i en línia, i dóna suport als afectats i als familiars.

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya on hi ha molta informació relacionada amb els trastorns de la conducta alimentària.

DROGUES I ADDICIONS

Pàgina web del Baix Montseny on incideixen en les drogues i les addiccions. La voluntat del Tritó és de posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes eines i recursos que permetin treballar conjuntament en aquesta línia i que els serveixi d’acompanyament en les fases de tractament i/o inserció.

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya on hi ha molta informació sobre drogues i addiccions. Hi ha un servei d’assessorament en línia.

Servei d’informació telefònica de la Generalitat. Informació, orientació i acollida permanent sobre drogodependències.

Web molt completa, clara i entenedora, amb informació sobre els efectes i les conseqüències de les drogues i l’alcohol.