Activitats Santa Maria de Palautordera

Cessió d’espais

L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera posa a disposició d’entitats i ciutadania un seguit d’espais per tal de portar a terme activitats culturals, trobades o reunions, entre d’altres.

Els espais que es posen a disposició són polivalents i versàtils, adaptats segons les necessitats i equipats amb material tècnic divers.

Els equipaments que es posen a disposició són els següents: Can Rahull, l’Envelat, el Centre Cívic, l’Esplai (Sala d’actes) i la Biblioteca Ferran Soldevila (Sala d’exposicions).

Cessió d’espais

Hi ha cinc espais disponibles per entitats que estiguin donades d’alta al registre municipal.

Aula de formació, aules polivalents, espai de cuina, sales d’exposicions, aules d’assaig de teatre i dansa, etc.

Pots consultar-los tots aquí.

  • Activitats de caràcter intern

Especialment la masia de Can Rahull posa a disposició espais per a la realització d’activitats pròpies de caràcter intern com per exemple reunions, assemblees o assajos a l’abast de col·lectius, entitats i associacions sense ànim de lucre.

  • Activitats de caràcter públic

Les entitats i associacions donades d’alta al registre municipal poden sol·licitar espais per realitzar accions obertes al públic, com jornades, conferències, trobades, tallers…

Els materials de què disposa la sala estan disposició dels usuaris.

  • Lloguer d’espais de pagament

Els particulars i empreses i les entitats i col·lectius no donats d’alta al registre municipal poden fer ús de les sales a través del sistema de lloguer. Podeu consultar els preus públics dels diferents equipaments.

Condicions d’ús