Activitats Santa Maria de Palautordera

Nova línia d’ajuts al lloguer per a persones joves

Aquest dimecres 28 de setembre a les 9 hores s’obre una nova línia d’ajuts al lloguer per a persones joves. Amb aquests ajuts es poden rebre fins a 250 € al mes segons els ingressos i la zona on es viu. En total, s’hi destinen 29 milions d’euros.

Aquesta és una subvenció per facilitar l’emancipació i el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús per a persones joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 36 anys, l’edat de 36 anys inclosa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 7 d’octubre de 2022 a les 15 hores. Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s’aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

Requisits de l’ajut

 • Tenir fins a 36 anys.
 • Viure a Catalunya.
 • Estar empadronat o empadronada a l’habitatge.
 • Ser un o una dels titulars del contracte.
 • No cobrar més de 23.600 euros a l’any.

No s’hi pot optar si:

 • S’ha rebut el bo jove de lloguer estatal. 
 • Ja es rep un altre ajut pels mateixos motius.
 • Hi ha relació de parentiu entre la part arrendadora i la part arrendatària.
 • Es viu en un habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Import de la subvenció

 • 20 % de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels seus ingressos.
 • 30 % de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30 % i inferior al 40 % dels ingressos.
 • 40 % de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos.
 • S’estableix un límit màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge.

Trobareu tota la informació i l’accés al tràmit en aquest apartat: gen.cat/lloguerjove

Per a qualsevol dubte o consulta, contacteu amb:

Oficina d’Habitatge de Sant Celoni
Edifici Puigdollers
c. Grup Escolar, 6
Tel. 93 864 12 24
habitatge@santceloni.cat