Activitats Santa Maria de Palautordera

Tens un pla?

L’Àrea de Joventut posa fil a l’agulla al Pla Jove 2022-2026.

El Pla Jove és un instrument resultat d’un procés estratègic dirigit a facilitar una intervenció transformadora entre les persones joves. És, per tant, una eina de planificació estratègica de les polítiques locals de joventut del municipi.

Actualment, s’està elaborant la primera fase de diagnosi que ha de permetre conèixer i analitzar la situació de partida de les persones joves per orientar el disseny del Pla Jove a mig-llarg termini. Per tal de recollir la varietat més gran d’opinions, s’han creat unes enquestes que han de permetre conèixer els interessos de les joves per a posteriori dissenyar unes actuacions a fi de transformar la necessitat detectada. Es poden respondre les enquestes aquí:

Una de les següents passes en l’elaboració de la diagnosi serà la convocatòria de les Taules Joves. Aquestes seran obertes a tothom a fi de recollir una opinió qualitativa de les persones que hi participin.

Per qualsevol qüestió relacionada amb el Pla Jove es pot contactar amb l’Àrea de Joventut a través de correu electrònic (joventut@smpalautordera.cat) o WhatsApp (680.675.506).