Activitats Santa Maria de Palautordera

S’obre el període per participar a la Brigada Jove 2022

L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha obert una nova convocatòria per tal de millorar l’ocupació de la gent jove del municipi.  Amb el nom de “Brigada Jove”, té com a objectiu facilitar que els i les joves de Palau aconsegueixin el seu primer contacte amb el món laboral i fomentar així les seves habilitats laborals i l’adquisició de competències professionals.

Es cobriran 6 llocs de treball amb contractes temporals i diferents jornades parcials segons la posició durant el mes de juliol d’enguany. Les ofertes de feina són les següents:

 • Subaltern/a d’Ensenyament, en horaris de matins, 20 hores setmanals.
 • Peó electricista, 3 matins a la setmana, 22,5 hores setmanals.
 • Peó obres i serveis, 3 matins a la setmana, 22,5 hores setmanals.
 • Auxiliar de Cultura i Joventut, 20 hores setmanals en horari flexible, inclou horari nocturn.
 • Auxiliar a Ràdio Vitamènia, 20 hores setmanals, 4 matins i una tarda.
 • Conserge d’Esports, 5 matins, 20 hores setmanals.

Els i les joves que vulguin participar han de complir els següents requisits:

 • Haver complert els 16 anys el dia del començament del contracte i no excedir dels 20 anys en la data de 30 de juny per l’auxiliar a Ràdio Vitamènia i el o la conserge d’Esports.
 • Haver complert els 18 anys o no excedir dels 20 en la data de 30 de juny per subaltern d’Ensenyament, peó electricista, peó obres i serveis i auxiliar a cultura i joventut.
 • Estar empadronat a Santa Maria de Palautordera.
 • No haver treballat mai ni estar donat d’alta a cap règim de la Seguretat Social.
 • Cal tenir l’ESO per optar a Peó d’obres i serveis i auxiliar de ràdio.
 • Cal titulació de cicle formatiu de Grau mig o superior en la família electricista per peó electricista.

A més les persones participants realitzaran també una formació en termes d’orientació laboral i de prevenció de riscos laborals.

El termini per a la  presentació de sol·licituds d’instàncies finalitza el dia 30 de maig a les 14 hores, les persones participants només podran sol·licitar un lloc de treball.

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament o a l’OAC de l’Ajuntament de 9 a 14 hores. Podeu trobar la sol·licitud i les bases amb informació complementària adjunts a la notícia.

Per fer efectiva la contractació caldrà que es disposi de la fotocòpia del Número d’Afiliació de la Seguretat Social, si no se’n disposa es pot demanar mitjançant el formulari adjunt a la notícia i l’explicació.